Jungfrudvärgmal
Stigmella microtheriella (Stainton, 1854)

Mindre dvärgmal Stigmella microtheriella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella microtheriella (Stainton, 1854). Jungfrudvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 3,5-4,5 mm. Huvudhår ockragula, krage samt ögonlock vita. Antenner gråbruna, kortare än halva framvingelängden. Framvingarna glattfjälliga, brons- guld- eller kopparbruna innanför tvärbandet, utanför är de mörkbruna med purpurglans. Tvärbandet silvervitt. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i miljöer där det växer hassel.

Associationer

Näringsväxt: Corylus samt Carpinus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juni början av juli samt en andra generation i augusti. Hanar har ännu inte påträffats i Sverige. I Norge har hanar påträffats 1999. Larven är ljust gröngul med grön tarm, den gör en lång gångmina med exkrementerna i en mittlinje. Kokongen är gulbrun.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Hälsingland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Mina av Mindre dvärgmal Stigmella microtheriella i avenbokblad.

Mediafiler på webben
Läs mer