Åkerjordfly
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)

Åkerjordfly Agrotis exclamationis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758). Åkerjordfly förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 34-46 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer