Pilmalmätare
Eupithecia tenuiata (Hübner, 1813)

Pilmalmätare Eupithecia tenuiata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia tenuiata (Hübner, 1813). Pilmalmätare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 14-17 mm. Larven lever på hanhängen av vide, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer