Grönskimrande skogsfly
Anaplectoides prasina (Denis & Schiffermüller, 1775)

Grönskimrande skogsfly Anaplectoides prasina T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Anaplectoides.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Anaplectoides prasina (Denis & Schiffermüller, 1775). Grönskimrande skogsfly förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 43-53 mm. Larven lever på diverse träd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer