Oföränderligt sälgfly
Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)

Oföränderligt sälgfly Orthosia cerasi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Orthosia cerasi (Fabricius, 1775). Oföränderligt sälgfly förekommer allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 34-40 mm. Larven lever på diverse lävträd och buskar, förpuppning i en kokong i marken. Synonym Noctua stabilis Denis & Schiffermüller, 1775

Mediafiler på webben
Läs mer