Kambrisk mätare
Venusia cambrica Curtis, 1839

Kambrisk mätare Venusia cambrica T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Venusia cambrica Curtis, 1839, hane. Kambrisk mätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ly. Vingbredd 24-28 mm. Larven lever på rönn, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer