Norsknoppemal
Digitivalva reticulella (Hübner, 1796)

Norsknoppemal Digitivalva reticulella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Digitivalva reticulella (Hübner, 1796). Norsknoppemal.

Beskrivning

Vingbredd 10-13 mm. Huvud och mellankropp vita. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna vitaktiga med en brunaktig nätteckning och ett mörkt tvärband på mitten. Innanför mitten en mörkbrun, avlång bakkantsfläck. Bakvingar grå. Liknar Digitivalva arnicella men saknar den avlånga svarta fläcken i vingspetsen.

Biologi

Habitat

Finns på torra öppna marker där det växer norsknoppa.

Associationer

Näringsväxt: Gnaphalium norvegicum.

Beteende

Fjärilen flyger på kvällen samt på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-augusti. Larven lever först i blomknoppar, efter övervintring i en gångliknande fläckmina. Förpuppning inne i minan.

Utbredning

Förekommer sällsynt från Skåne till Lycksele lappmark. I övriga Norden har den tagits i södra Danmark, södra Norge och sydöstra Finland. Synonym Yponomeuta cariosella Treitschke, 1835.

Mediafiler på webben
Läs mer