Allmän tarrbarkvecklare
Cydia coniferana (Saxesen, 1840)

Allmän tarrbarkvecklare Cydia coniferana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cydia coniferana (Saxesen, 1840). Allmän tarrbarkvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 10-14 mm. Larven lever från augusti till mars i skadad bark på tall, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer