Ljunghedfly
Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761)

Ljunghedfly Anarta myrtilli T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Anarta.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761). Ljunghedfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 23-25 mm. Larven lever på ljung, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer