Mindre slånveckmal
Parornix finitimella (Zeller, 1850)

Mindre slånveckmal Parornix finitimella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Parornix finitimella (Zeller, 1850). Mindre slånveckmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-10 mm. Huvudhår gråbruna, krage grå. Antenner ringade, lika långa som framvingelängden. Framvingarna brungrå, diffust tecknade med vita fläckar. På bakkanten finns ljusa fläckar. Vid vingspetsen en svart fläck. Bakvingar brungrå. Fjärilen är lik Parornix torquillella men skiljer sig på labialpalperna som saknar mörka fjäll samt storleken som är något mindre.

Biologi

Habitat

Finns i hagmarker och lövskogar, vägkanter där det växer slån.

Associationer

Näringsväxt: Prunus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven är gröngrå med brunt huvud och gör först en undersidig mina och senare i en omvikt bladkant. Förpuppning i en gulaktig kokong i bladet.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Mina av Mindre slånveckmal Parornix finitimella i slånblad.

Mediafiler på webben
Läs mer