Blyfläckig granvecklare
Cymolomia hartigiana (Saxesen, 1840)

Blyfläckig granvecklare Cymolomia hartigiana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Cymolomia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10561)Cymolomia hartigiana (Saxesen, 1840). Blyfläckig granvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 14-18 mm. Larven lever från september till maj i hopspunna barr på gran.

Mediafiler på webben
Läs mer