Kustkämpeblomvecklare
Falseuncaria degreyana (McLachlan, 1869)

Kustkämpeblomvecklare Falseuncaria degreyana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Falseuncaria degreyana (McLachlan, 1869), hane. Kustkämpeblomvecklare förekommer sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever i juni och augusti september i blommor och frukter av gulsporre och kämpar, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer