Pudrad sälgsäckmal
Coleophora albidella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Pudrad sälgsäckmal Coleophora albidella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora albidella (Denis & Schiffermüller, 1775). Pudrad sälgsäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 13-17 mm. Larven lever i en pistolsäck på sälg.

Mediafiler på webben
Läs mer