Kålmott
Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758)

Kålmott Evergestis forficalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758). Kålmott förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 22-30 mm. Larven lever i september oktober på korsblomstriga växter, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer