Svartpunkterat sprötfly
Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793)

Svartpunkterat sprötfly Macrochilo cribrumalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Macrochilo.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793), hane. Svartpunkterat sprötfly förekommer sällsynt från Sk till Hs. Vingbredd 23-26 mm. Larven lever främst på kärrgräs, förpuppning mellan mossa och blad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer