Brunaktig sikelvinge
Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)

Brunaktig sikelvinge Drepana curvatula T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Drepana curvatula (Borkhausen, 1790), hane, hona, larv. Brunaktig sikelvinge förekommer tämligen sällsynt från Sk till Hs. Vingbredd 30-39 mm. Larven lever på al, förpuppning mellan sammanspunna blad.

Mediafiler på webben
Läs mer