Alkronmal
Bucculatrix cidarella Zeller, 1839

Alkronmal Bucculatrix cidarella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Bucculatrix cidarella Zeller, 1839. Alkronmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-9 mm. Huvudhår rostbruna, ögonlock mjölkvita. Antenner ringade i vitt och grått, drygt halva framvingelängden. Framvingarna brunsvarta, med två par ljusa, motstående fläckar. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns längs stränder och åar där det växer al.

Associationer

Näringsväxt: Alnus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven är grön med brunt huvud. Den lever i första stadiet som minerare i bladet, därefter äter den utanpå bladet.

Utbredning

Är påträffad från Skåne till Västerbotten. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer