Större dagsvärmare
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)

Större dagsvärmare Macroglossum stellatarum T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Macroglossum.)
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758). Större dagsvärmare är en migrerande art som varje år kommer in i vårt land och som hittills har tagits från Sk till Lu, den kan ej övervintra. Vingbredd 45-50 mm. Larven lever på bl. a. måror, förpuppning i en löst spunnen kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer