Fyrfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata Linneaus, 1758

Fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata T2 Göran Liljeberg

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Inga om vingfläckarna kan ses. I annat fall övriga arter av släktena Libellula och Orthetrum. Se också tvåfläckad trollslända.

Beskrivning

Bakkropp 27-32 mm, bakvinge 32-39 mm. Denna art är lätt igenkännlig på att både vingmärke och vingnod är svarta. Sländan har alltså två svarta fläckar i framkanten av var och en av de fyra vingarna. Då djuret sitter stilla i vegetationen kan man ofta komma det så nära att denna vingteckning syns bra. Bakkroppen är ej blåpudrad, i stället är den brun med gula sidofläckar, mot spetsen dock svart. Vingarna har svarta fläckar vid basen.

Utbredning

Den fyrfläckade trollsländan förekommer oftast vid näringsrika sjöar. Den är en av våra absolut vanligaste trollsländor, som ibland kan företa massvandringar. Arten finns över hela landet utom i de översta fjälltrakterna. Flygtid. Från slutet av maj till början av september, dock ofta kortare.

Mediafiler på webben
Läs mer