Slåttergräsfjäril
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

Slåttergräsfjäril Maniola jurtina T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758). Slåttergräsfjäril förekommer från Sk till Ån. Vingbredd 40-60 mm. Larven lever på gräs, förpuppning som hängpuppa.

Mediafiler på webben
Läs mer