Svartgrå ringmätare
Charissa obscurata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Svartgrå ringmätare Charissa obscurata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Charissa.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Charissa obscurata (Denis & Schiffermüller, 1775), hane, larv. Svartgrå ringmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 27-30 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer