Svartfläckat glansfly
Pseudeustrotia candidula (Denis & Schiffermüller, 1775)

Svartfläckigt glansfly Pseudeustrotia candidula T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Pseudeustrotia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pseudeustrotia candidula (Denis & Schiffermüller, 1775). Svartfläckigt glansfly förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 23-26 mm. Larven lever på främst gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer