Björkbladhålmal
Heliozela hammoniella Sorhagen, 1885

Björkbladhålsmal Heliozela hammoniella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Heliozela hammoniella Sorhagen, 1885. Björkbladhålsmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-7 mm. Huvud glänsande mörkgrå. Antenner blyglänsande, cirka halva framvingelängden. Framvingarna glänsande mörkt bronsbruna med en tydlig, trekantig fläck på bakkanten. Kan ibland ha ytterligare en svagt tecknad fläck vid basen av bakkanten. Bakvingar grå. Är svår att skilja från resplendella utan genitalundersökning.

Biologi

Habitat

Finns i miljöer med björk.

Associationer

Näringsväxt: Betula.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven är vitaktig och gör en gångmina från kvistens märg och sedan i bladskaftet. Som fullvuxen går den ut i bladet, skär ut en oval säck och firar ner sig till marken. I denna säck förpuppas den och efter övervintring kläcks den till våren.

Utbredning

Är påträffad på spridda platser från Skåne till Norrbotten. I övriga norden finns den i Danmark, Finland men saknas i Norge. Synonym Heliozela betulae Stainton, 1890

Mediafiler på webben
Läs mer