Svartgrå blekmaskspinnare
Tetheella fluctuosa (Hübner, 1803)

Svartgrå blekmaskspinnare Tetheella fluctuosa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Tetheella.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Tetheella fluctuosa (Hübner, 1803), hane. Svartgrå blekmaskspinnare förekommer tämligen allmänt från Sk till Me. Vingbredd 34-40 mm. Larven lever på björk, förpuppning mellan sammanspunna blad.

Mediafiler på webben
Läs mer