Nordisk kärrtrollslända
Leucorrhinia rubicunda (Linneaus, 1758)

Nordisk kärrtrollslända, hane - Leucorrhinia rubicunda T2 Göran Liljeberg

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Se myrtrollslända och citronfläckad kärrtrollslända. Alla kärrtrollsländor kan skiljas från övriga trollsländor på den vita pannan.

Beskrivning

Bakkropp 23-28 mm, bakvinge 27-31 mm. Denna art är mycket lik myrtrollslända, men är något större. De röda eller gula ryggfläckarna är också något större. Hanen har rödbrunt vingmärke.

Utbredning

Arten hittas bland annat i samma miljöer som myrtrollslända, men är mera anpassningsbar i sitt miljöval (larverna klarar närvaro av fisk i vattnet bättre än larverna av myrtrollslända) och kan förekomma i de flesta vattenmiljöer. Arten förekommer i hela landet utom i de högsta fjälltrakterna. Flygtid. Från maj till juli, sällan till augusti.

Mediafiler på webben
Läs mer