Praktdvärgmal
Stigmella splendidissimella (Herrich-Schäffer, 1855)

Praktdvärgmal Stigmella splendidissimella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella splendidissimella (Herrich-Schäffer, 1855). Praktdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4,5-6 mm. Huvudhår samt krage svarta, ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna har en grönaktig glans närmast basen, intill samt utanför tvärbandet är de bruna med purpurglans. Tvärbandet silverglänsande. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns längs stigar, åkerkanter och skogsbryn.

Associationer

Näringsväxter: Rubus, Agrimonia, Fragaria, Geum, Argentina samt Filipendula.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni samt en andra generation i augusti. Larven är gul och gör en lång gångmina med exkrementer i mitten. Kokongen är gråbrun till olivgrön.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Ångermanland samt Torne lappmark. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland. Minor av Praktdvärgmal Stigmella splendidissimella i stenbärs- och hallonblad.

Mediafiler på webben
Läs mer