Berggräsfjäril
Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)

Berggräsfjäril Lasiommata petropolitana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787). Berggräsfjäril förekommer allmänt från Sk till To, ej Öl och GS. Vingbredd 34-44 mm. Larven lever på gräs, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer