Blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)

Blodröd ängstrollslända - Sympetrum sanguineum T2 Göran Liljeberg

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Hanen hos denna art är rödare än övriga ängstrollsländor. Hos svart ängstrollslända, som också har helsvarta ben, har hanen svarta övre analbihang (hos blodröd ängstrollslända är de gula) och honan har kraftigt nedåtstickande valvula.

Beskrivning

Bakkropp 20-26 mm, bakvinge 23-29 mm. Bakkroppen är rödaktig, hos hanen intensivt rödfärgad, hos honorna mera orange. Hanen har rött ansikte och mer klubbformad bakkropp än övriga Sympetrum-arter. Benen är helsvarta.

Utbredning

Vid stillastående och långsamt rinnande vatten, dammar och diken med mycket växtlighet. En vanlig art som finns i hela landet norrut till Dalarna och Gästrikland samt på Öland och Gotland. Flygtid. Från juli till september.

Mediafiler på webben
Läs mer