Bredbrämad bastardsvärmare
Zygaena lonicerae (Scheven, 1777)

Bredbrämad bastardsvärmare Zygaena lonicerae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Zygaena lonicerae (Scheven, 1777). Bredbrämad bastardsvärmare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 30-41 mm. Larven lever på bl. a. kärringtand, vial och klöver, förpuppning i en gulaktig kokong.

Mediafiler på webben
Läs mer