Bymott
Udea accolalis (Zeller, 1867)

Bymott Udea accolalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Udea accolalis (Zeller, 1867). Bymott förekommer sällsynt på Go och i Sk. Vingbredd 18-19 mm. Larven lever i maj juni på korsört, bitterfibbla och loppört.

Mediafiler på webben
Läs mer