Kilskriftpraktmal
Schiffermuelleria schaefferella (Linnaeus, 1758)

Kilskriftpraktmal Schiffermuelleria schaefferella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Schiffermuelleria.)
(prep 10292)Schiffermuelleria schaefferella (Linnaeus, 1758). Kilskriftpraktmal förekommer sällsynt i Sk och Bl. Arten ansågs utdöd men togs 26 maj 1999 i Bl, i riksmuseets samling finns ett exemplar från Sk i Bohemans samling. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever i dött trä.

Mediafiler på webben
Läs mer