Klintplattmal
Agonopterix kaekeritziana (Linnaeus, 1767)

Klintplattmal Agonopterix kaekeritziana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agonopterix kaekeritziana (Linnaeus, 1767). Klintplattmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 19-23 mm. Larven lever i sammanspunnen bladrulle av röd- och svartklint samt åkervädd, förpuppning i jordkokong. Synonym Tinea liturella Denis & Schiffermüller, 1775.

Mediafiler på webben
Läs mer