Storhuvat aftonfly
Acronicta megacephala (Denis & Schiffermüller, 1775)

Storhuvat aftonfly Acronicta megacephala T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Acronicta megacephala (Denis & Schiffermüller, 1775), hane, larv. Storhuvat aftonfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 35-45 mm. Larven lever på asp och sälg, förpuppning i murket trä.

Mediafiler på webben
Läs mer