Ekskottmal
Stenolechia gemmella (Linnaeus, 1758)

Ekskottmal Stenolechia gemmella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Stenolechia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep MC 861)Stenolechia gemmella (Linnaeus, 1758). Ekskottmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 9-13 mm. Larven lever i unga skott av ek.

Mediafiler på webben
Läs mer