Eldtornsguldmal
Phyllonorycter leucographellus (Zeller, 1850)

Eldtornsguldmal Phyllonorycter leucographella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter leucographellus (Zeller, 1850). Eldtornsguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-8 mm. Huvudhår orange framtill, ljusare baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna guldgula. På framkanten finns fyra ljusa hakar, mörkt begränsade. På bakkanten fins två hakar. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som sträcker sig till första hakparet. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i hagmarker och trädgårdar där det växer eldtorn.

Associationer

Näringsväxt: Pyracantha.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en översidig mina, förpuppning i en silkesklädd kammare.

Utbredning

Togs i Skåne första gången 1998 som minor som kläckte på våren 1999. Har hittills tagits i Skåne, Blekinge, Halland samt på Öland. I övriga Norden finns den i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer