Aprikostofsspinnare
Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)

Allmän fjädertofsspinnare Orgyia antiqua T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758). Allmän fjädertofsspinnare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 26-33 mm, honan med starkt reducerade vingar. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer