Grovfjällig fältmalörtsäckmal
Coleophora succursella Herrich-Schäffer, 1855

Grovfjällig fältmalörtsäckmal Coleophora succursella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Coleophora succursella Herrich-Schäffer, 1855. Grovfjällig fältmalörtsäckmal förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 14-15 mm. Larven lever i en rörsäck på fältmalört.

Mediafiler på webben
Läs mer