Ektandvinge
Peridea anceps (Goeze, 1781)

Ektandvinge Peridea anceps T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Peridea.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Peridea anceps (Goeze, 1781), hane. Ektandvinge förekommer sällsynt från Sk till Dr. Vingbredd 50-67 mm. Larven lever på ek, förpuppning i en tunn spånad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer