Gulaktigt lövfly
Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)

Gulaktigt lövfly Hoplodrina octogenaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781). Gulaktigt lövfly förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 32-35 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken. Synonym Phalaena alsines Brahm, 1791

Mediafiler på webben
Läs mer