Videörtsstyltmal
Calybites phasianipennella (Hübner, 1813)

Videörtsstyltmal Calybites phasianipennella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Calybites.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 8590)Calybites phasianipennella (Hübner, 1813). Videörtsstyltmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-11 mm. Huvud gråbrunt. Antenner ringade i beige och grått, lika långa som framvingelängden. Framvingar gråbruna med fyra ljusgula fläckar som hos vissa former kan vara otydliga. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på fuktiga marker där det växer videört.

Associationer

Näringsväxter: Rumex, Lysimachia, Polygonum.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer i juni-september samt efter övervintring april-maj. Larven är grönvit med brunt huvud. Den gör först en fläckmina, senare skär den ut en remsa och bildar en kägla som rullas i riktning mot bladskaftet. Förpuppning i en kokong som upphänges i käglan.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Ångermanland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer