Blåbärsbrokvecklare
Phiaris bipunctana (Fabricius, 1794)

Blåbärsbrokvecklare Phiaris bipunctana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phiaris bipunctana (Fabricius, 1794). Blåbärsbrokvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 17-20 mm. Larven lever i maj juni i sammanspunna blad på blåbär.

Mediafiler på webben
Läs mer