Lingonguldmal
Phyllonorycter junoniellus (Zeller, 1846)

Lingonguldmal Phyllonorycter junoniella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter junoniellus (Zeller, 1846). Lingonguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-9 mm. Huvudhår brungula framtill, ljusare baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna orangebruna. På framkanten finns fyra ljusa hakar, mörkt begränsade. På bakkanten fins tre hakar. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som sträcker sig till första hakparet. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i skogsmarker där det växer lingon.

Associationer

Näringsväxt: Vaccinium vitis-idaea.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-augusti. Larven lever i en undersidig mina som täcker hela bladet. Den övervintrar halvvuxen och fortsätter äta under våren. Förpuppning i en silkesklädd kammare.

Utbredning

Förekommer allmänt i hela landet. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer