Spinnarmätare
Colotois pennaria (Linnaeus, 1761)

Spinnarmätare Colotois pennaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Colotois.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Colotois pennaria (Linnaeus, 1761). Spinnarmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 40-49 mm. Larven lever på diverse träd och buskar, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer