Klintkorgmal
Metzneria metzneriella (Stainton, 1851)

Klintkorgmal Metzneria metzneriella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Metzneria metzneriella (Stainton, 1851). Klintkorgmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Me. Vingbredd 10-16 mm. Larven lever i blomhuvuden på rödklint, förpuppning i blomhuvudet.

Mediafiler på webben
Läs mer