Barrskogslavfly
Victrix umovii (Eversmann, 1846)

Barrskogslavfly Victrix umovii T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Victrix.)
Victrix umovii (Eversmann, 1846), hane. Barrskogslavfly förekommer sällsynt från Up till Ån. Vingbredd 28-31 mm. Larven lever på skägglav, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer