Hasselveckmal
Parornix devoniella (Stainton, 1850)

Hasselveckmal Parornix devoniella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Parornix devoniella (Stainton, 1850). Hasselveckmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-10 mm. Huvudhår gråbruna, krage vit. Antenner ringade, lika långa som framvingelängden. Framvingarna brungrå, diffust tecknade med gulvita fläckar. På bakkanten finns en otydlig ljus fläck. Vid vingspetsen en svart fläck. Bakvingar brungrå. Fjärilen är lik Parornix finitimella men skiljer sig på kragen som är gulgrå.

Biologi

Habitat

Finns i hagmarker och lövskogar.

Associationer

Näringsväxt: Corylus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni och augusti. Larven är gröngrå med brunt huvud och gör först en undersidig mina och senare i en omvikt bladkant. Förpuppning i en ockrafärgad kokong i bladet.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Synonym Ornix avellanella Stainton, 1854 Mina av Hasselveckmal Parornix devoniella i hasselblad.

Mediafiler på webben
Läs mer