Sotnätfjäril
Melitaea diamina (Lang, 1789)

Sotnätfjäril Melitaea diamina T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Melitaea diamina (Lang, 1789), hane, undersida. Sotnätfjäril förekommer sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 32-38 mm. Larven lever på kovall och vänderot, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer