Sandfältmossmal
Bryotropha desertella (Douglas, 1850)

Sandfältmossmal Bryotropha desertella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Bryotropha desertella (Douglas, 1850). Sandfältmossmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Vr. Vingbredd 13-14 mm. Larven lever i vävrör på mossa.

Mediafiler på webben
Läs mer