Algsäckspinnare
Narycia duplicella (Goeze, 1783)

Algsäckspinnare Narycia duplicella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Narycia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Narycia duplicella (Goeze, 1783). Algsäckspinnare.

Beskrivning

Vingbredd 9-11 mm. Huvudhår svarta. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna svartbruna med spridda, vita fläckar. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmiljöer.

Associationer

Värdväxter: Lavar, alger.

Beteende

Fjärilen flyger på såväl dagen som natten.

Livscykel

Flyger i juni. Den säckbärande larven lever på lavar och alger. Säckens längd 4-6 mm, klädd med sand och alger. Den har en tvåårig utveckling.

Utbredning

Påträffas sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark men saknas i Norge och Finland. Synonym Tinea monilifera Geoffroy, 1785 Säck av Algsäckspinnare Narycia duplicella. (prep. 10124)

Mediafiler på webben
Läs mer