Videfuks
Nymphalis xanthomelas (Denis & Schiffermüller, 1775)

Videfuks Nymphalis xanthomelas T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Beskrivning

Kännetecken: Vingbredd 60-72 mm. Fjärilen liknar en stor nässelfjäril. Fram- och bakvingarnas översida gulröda med stora svarta fläckar varav den största på framkanten. I ytterkanten blåaktiga fläckar varav de största på bakvingarna. Undersidan spräckligt gråsvart. Videfuksen är svår att skilja från körsbärsfuks som den liknar vad gäller teckningen. Den skiljer sig dock på mellan- och bakbenen där videfuksens är ljusgrå medan körsbärsfuksen har mörkgrå.

Biologi

Äggen läggs i klumpar på kvistar av vide och ibland alm. Larverna lever tillsammans, är svarta med gulvita längslinjer och mörka tornar, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Habitat

Finns i de flesta miljöer.

Associationer

Näringsväxter: Salix, Ulmus.

Beteende

Levnadssätt: Fjärilen övervintrar som fullbildad. Flygtid: Efter övervintringen från april till augusti.

Utbredning

Förekommer sedan något år tillbaka från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i södra Finland men saknas i Danmark och Norge.

Mediafiler på webben
Läs mer